5 +1 λάθη που κάνεις όταν πλένεις τα χέρια σου

Μόνο του το αντισηπτικό δεν θα κάνει δουλειά