5 συνήθειες που ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου (εικόνες)

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής παίζει σημαντικό ρόλο στην εξασθένιση των γνωστικών λειτουργιών και στη λειτουργία…