02/02/2020: Σήμερα η μοναδική ημερομηνία του 21ου αιώνα με καρκινική γραφή

Η 2α Φεβρουαρίου 2020 έχει κάτι το μοναδικό για τον αιώνα που διανύουμε. Αν την γράψετε αριθμητικά, ως 02/02/2020, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για καρκινική γραφή.

Η σύμπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια και δενισχύει για όλον τον πλανήτη και για τα οκτώ ψηφία. Για παράδειγμα, στην Αμερική, στις ημερομηνίες αναγράφεται πρώτα ο μήνας και μετά η ημέρα (στις 20.02.2002, που και πάλι υπήρχε καρκινική γραφή, στις ΗΠΑ γραφόταν 02.20.2002). Ανάλογη ημέρα με καρκινική γραφή, στην Ελλάδα, θα είναι στις 22.02.2022, που ωστόσο στην Αμερική θα γράφεται ως 02.22.2022.

Καρκινικές επιγραφές ή καρκίνοι ονομάζονται συμμετρικές φράσεις οι οποίες μπορούν να διαβαστούν είτε από την αρχή είτε από το τέλος. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν πριν από 909 χρόνια, στις 11/11/1111, ενώ δεν θα ξανασυμβεί παρά μόνο μετά από 101 χρόνια, όταν το ημερολόγιο δείξει 12/12/2121.

Πηγή: 02/02/2020: Σήμερα η μοναδική ημερομηνία του 21ου αιώνα με καρκινική γραφήaltsantiri

Διαβάστε περισσότερα