Όσοι αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής καρκίνου μας αποκαλύπτουν τις λέξεις που δεν θέλουν να ακούνε

Οι λέξεις που οι ίδιοι οι πάσχοντες από καρκίνο δεν θέλουν να ακούνε