Ψωρίαση & μεταβολικό σύνδρομο: Οι κίνδυνοι για την καρδιά

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι σύνηθες σε ανθρώπους με ψωρίαση.