Υπό τον έλεγχο του ΤΧΣ το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς

Η αναμενόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην επιτρέψει στην Τράπεζα Πειραιώς να πληρώσει σε μετρητά το ετήσιο τοκομερίδιο των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Security-CoCo) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού του τελευταίου στον όμιλο από 26,42 σε 61%. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η Τράπεζα […]

Διαβάστε περισσότερα