Υπερφόρτιση σιδήρου: Οι επιπτώσεις στην υγεία (εικόνες)

Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ανεπαρκής πρόσληψη σιδήρου μέσω…