Υπεροσμία ή υπερδραστήρια όσφρηση: Με ποιες παθήσεις συνδέεται (εικόνες)

Η υπεροσμία είναι η οξύτερη ή αυξημένη αίσθηση οσμής.