Υπέρταση: Από τι κινδυνεύετε όταν δεν είναι ρυθμισμένη (εικόνες)

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών που μεταφέρουν…