«Τσουχτερά» πρόστιμα για τις καθυστερημένες φορολογικές δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • «Βαριά» πρόστιμα για καθυστερημένες ή λάθος φορολογικές δηλώσεις
  • Ξεκινούν από 100 αλά μπορεί να φτάσουν και τα 500 ευρώ
  • Τι ισχύει για επιχειρηματίες

Όπως έχει ανακοινώσει και το υπουργείο Οικονομικών, έχει δοθεί παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως και τις 29 Ιουλίου.

Όμως, όσοι φορολογούμενοι είτε υποβάλλουν αίτηση με λάθη είτε, ακόμα χειρότερα, δεν υποβάλλουν καθόλου, τους περιμένουν «τσουχτερά» πρόστιμα. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ έχει ήδη ανακοινώσει πως θα ισχύσουν πρόστιμα, από 100 έως 500 ευρώ στις παρακάτω περιπτώσεις:

Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση -από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρους– επιβαρύνεται με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Εάν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ’ αρχήν, με την επιβάρυνση των 100 ευρώ. Εάν, ωστόσο, έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με προσαύξηση ύψους 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Τέλος, εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική Αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο ύψους 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία. Στην περίπτωση των διπλογραφικών βιβλίων το ίδιο πρόστιμα πηγαίνει στα 500 ευρώ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα