Το φυλλικό (ή φολικό) οξύ και τα οφέλη του στην εγκυμοσύνη

Τι είναι το φυλλικό οξύ και γιατί είναι σημαντικό στην εγκυμοσύνη;