Το πόσο σου αρέσει μία σοκολάτα επηρεάζεται από έναν συγκεκριμένο παράγοντα

Μία μελέτη στην Αυστραλία κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα