Το πρόβλημα στα μάτια που φαίνεται να συνδέεται με την χρήση μάσκας

Μήπως φταίει η μάσκα για την ξηροφθαλμία