Το νέο έτος φέρνει αλλαγές στις μεταβιβάσεις ακινήτων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών φέρνει μειώσεις από το νέο έτος.

Πιο συγκεκριμένα από 1η Ιανουαρίου του 2019 ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου θα υπολογίζεται με βάση τις νέες τιμές ζώνης και πλέον ο αγοραστής δεν θα επιβαρύνεται με το 3% επί της αντικειμενική αξίας του κάθε ακινήτου.

Όλα αναμένεται να καθορίζονται πλέον από τις τιμές της κάθε ζώνης-περιοχής. Για παράδειγμα στις 3.792 περιοχές της χώρας όπου οι νέες αντικειμενικές αξίες είναι αυξημένες ο αγοραστής αναμένεται να επιβαρυνθεί κατά την μεταβίβαση του ακινήτου έως και κατά 50%.

Η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το περασμένο καλοκαίρι ίσχυσε σε δύο δόσεις. Στην πρώτη, οι αλλαγές μέτρησαν μόνο για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2018. Στη δεύτερη, από την 1η Ιανουαρίου 2019, η πλήρης ενεργοποίηση των νέων τιμών φέρνει επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις σε 18 συν 1 φόρους και τέλη.

Πέραν του φόρου μεταβίβασης επηρεάζονται:

1. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.

2. Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

3. Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

4. Ο φόρος διανομής ακινήτων.

5. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰-0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

6. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

7. Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

8. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

9. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.

10. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.

11. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.

12. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

13. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.

14. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

15. Τις εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

16. Τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων.

17. Τον φόρο του τεκμηρίου της κατοικίας.

18. Τον φόρο επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

Πηγή: Έθνος

Διαβάστε περισσότερα