Το κρυολόγημα, βρήκε το DEPON του!

 Αυτό είναι NEO!