Το Θηλυκό Πρόσωπο της Επιστήμης: Η έκθεση που πρέπει να επισκεφθείς εγκαινιάστηκε

Η L’Oreal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO εγκαινίασαν την πιο σημαντική…