Το ΔΝΤ «ξαναχτυπά»: Ζητά μεγαλύτερη ευελιξία στα εργασιακά

  • Τι προκύπτει από την έκθεση του άρθρου 4 για την οικονομία της ευρωζώνης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ταμείο
  • Το ΔΝΤ βλέπει αδυναμίες και κινδύνους, κάνει νέες συστάσεις για την παραγωγικότητα και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα
  • Το Ταμείο θεωρεί πως τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, η βραδεία αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και το δημογραφικό αποτελούν σημαντικές αδυναμίες για την Ελλάδα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εξακολουθεί να βλέπει για την Ελλάδα την ανάγκη διατήρησης και επέκτασης της ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας, ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση του άρθρου 4 για την οικονομία της ευρωζώνης που έδωσε την Πέμπτη (11/07) στη δημοσιότητα το Ταμείο και στην οποία εμπεριέχονται επιμέρους αναφορές για κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ.

Το ΔΝΤ θεωρεί πως τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, η βραδεία αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και το δημογραφικό αποτελούν σημαντικές αδυναμίες για την Ελλάδα και με βάση αυτό αναφέρει πως θα πρέπει να υπάρξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπισθούν.

Κάνοντας αναφορά στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, το ΔΝΤ υπογραμμίζει πως οι βασικές μεταρρυθμίσεις του 2011 αντιστράφηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 10,9% και ο υπό – κατώτατος μισθός των εργαζομένων κάτω των 25 ετών καταργήθηκε. «Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τους κινδύνους για την ανάκαμψη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας», αναφέρει το ΔΝΤ, επαναλαμβάνοντας θέσεις, που έχει τονίσει ξανά στο παρελθόν.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει βάρος και στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ώστε να μειωθεί το βάρος των φόρων και των εισφορών, αλλά και το κόστος χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, το ΔΝΤ υποστηρίζει πως πρέπει να προωθηθούν πιο ευέλικτες πολιτικές για την αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της επικράτησης των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας έναντι των κλαδικών, αλλά και να υπάρχει τακτική αξιολόγηση των περιπτώσεων που δικαιολογούνται συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αναφέρει, όπως αναφέρθηκε, πως οι μεταρρυθμίσεις που είχαν εφαρμοσθεί το 2011 για τα εργασιακά, «ξηλώθηκαν» το 2019.

Σημειώνεται πως το ΔΝΤ εστιάζει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να συνεχισθεί η πρόοδος ως προς τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για επενδύσεις, να αξιολογηθεί εκ νέου το καθεστώς των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, ώστε να μειωθούν οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά και να ενισχυθεί η ικανότητα της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού να εντοπίζει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Υπενθυμίζεται πως στην έκθεση του ΔΝΤ υπογραμμίζεται πως οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές για να τονωθεί η παραγωγικότητας και να αντιμετωπισθούν μελλοντικές προκλήσεις όπως τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, η βραδεία αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και το δημογραφικό.

Διαβάστε περισσότερα