Το ένα και μοναδικό λάθος σου όταν κάνεις κοιλιακούς

Και δεν ξέρεις πώς να το διορθώσεις