Τι να μην πείτε σε όποιον παλεύει με την υπογονιμότητα

Τι να μην λέτε και να μην αναφέρετε όταν τους βλέπετε!