Τι ηλικία covid19 έχεις πραγματικά;

Ποιοι παράγοντες ανεβάζουν τον μέσο όρο ηλικίας σου;