Τι είναι ο συμφυτικός πλακούντας;

Πόσο συχνός είναι ο συμφυτικός πλακούντας;