Τι είναι οι καθ' έξιν αποβολές; (vid)

Οι καθ’ έξιν αποβολές εμφανίζονται με συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ του 1/300 και του 1/100…