Τι είναι η προσωπική ενδυνάμωση;

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία περί αυτογνωσίας και προσωπικής ενδυνάμωσης. Τί ακριβώς όμως σημαίνουν οι δύο…