Τι αλλάζει στα κριτήρια για τo επίδομα θέρμανσης

Αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης για το επίδομα θέρμανσης  τη νέα χειμερινή περίοδο, καθώς και επαναφορά του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο εξετάζει η κυβέρνηση. Επιθυμεί αφενός τον περαιτέρω εξορθολογισμό του καθεστώτος επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης αφετέρου τη μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», το υπουργείο Οικονομικών μελετά αλλαγές στα γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και στις διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα εξετάζεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση με υψηλότερα ποσά επιδόματος πολλά νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία, τα οποία διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές.

Επιπλέον εξετάζεται να  καταβάλλονται τα ποσά του επιδόματος σε όλους τους δικαιούχους χωρίς καμία καθυστέρηση δηλαδή από την αρχή της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης  τον Οκτώβριο και  όχι από τον Ιανουάριο του εκάστοτε επόμενου έτους.

Με τα σημερινά δεδομένα δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι  οι άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ. Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες που κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Διαβάστε περισσότερα