Τελικά το ευαίσθητο δέρμα γερνά πιο γρήγορα;

Ενημερώσου και μερίμνησε κατάλληλα