Τελικά, πόσο κρατούν οι παρενέργειες από τον COVID-19;

Δεν είναι καθόλου υπερβολικό που κάποιοι ασθενείς δηλώνουν συμπτώματα ακόμα και μήνες μετά τη νόσηση.