Τελικά πειράζει να πλένεις το πρόσωπό σου όσο κάνεις μπάνιο ή όχι;

Ρωτήσαμε και μάθαμε γιατί μας είχε ταράξει το internet