Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες»

Σήμερα, Τρίτη, λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» για τα έτη 2016 και 2017 (φορολογικό έτος 2015 και 2016), καθώς και οι αρχικές δηλώσεις για απόκτηση ιδιότητας μέσα στα έτη 2016, 2017 και 2018.

Στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, όπου και υποβάλλονται οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» ηλεκτρονικά, βρίσκονται αναλυτικές οδηγίες και διάφορα χρήσιμα αρχεία.

Η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επιτρέπεται μόνο μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου (από 100 έως 800 ευρώ). Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα