Τα #StainedGlassNails έγιναν τελικά τάση και νιώθουμε περίεργα…

Τα original μας άρεσαν αλλά τώρα αλλάζουμε γνώμη