Τα πέντε βήματα για το κοινωνικό μέρισμα – Τι να γνωρίζετε για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις

  • Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα
  • Τα βασικά στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι
  • Τα εισοδηµατικά κριτήρια παραµένουν ίδια µε πέρυσι

Με πέντε βήµατα θα γίνεται η αίτηση στην πλατφόρµα www.koinonikomerisma.gr για το Κοινωνικό Μέρισµα του 2018. Στη βάση του επιτυχηµένου περσινού µοντέλου, οι αιτήσεις θα είναι προσυµπληρωµένες και επί της ουσίας θα λειτουργούν ως επιβεβαίωση στοιχείων για τον κάθε αιτούντα. Η πλατφόρµα αναµένεται να ανοίξει εντός της εβδοµάδας για να υποδεχθεί τις αιτήσεις από 1,3 – 1,4 εκατοµµύρια νοικοκυριά.

Τα βασικά στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι:

  • Αρχικά µπαίνουν στην πλατφόρµα www.koinonikomerisma.gr και εισάγουν τους προσωπικούς τους κωδικούς του Taxis (δηλαδή user name και password). Εκεί δηλώνουν έναν αριθµό κινητού τηλεφώνου και µια ηλεκτρονική διεύθυνση email, ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες να µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί τους αν αυτό χρειαστεί. Επίσης δηλώνουν τον ΑΜΚΑ τους. Το σύστηµα συνδυάζει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
  • Αµέσως µετά τη συµπλήρωση των προσωπικών κωδικών Taxis εµφανίζονται προσυµπληρωµένα τα στοιχεία του δικαιούχου µε βάση τη φορολογική δήλωση του 2017. Εκεί θα εµφανίζεται και το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα, όπως δηλώθηκε στην τελευταία φορολογική δήλωση, το οποίο και θα λαµβάνεται υπόψη ως εισοδηµατικό κριτήριο για τον καθορισµό των δικαιούχων. Στο στάδιο αυτό πιστοποιείται αν ο δικαιούχος έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε Ταµείο της Ελλάδας έστω και έναν µήνα, όπως και τα µέλη του νοικοκυριού του, εκτός από τα µονοπρόσωπα νοικοκυριά µε δικαιούχο ΑµεΑ. Υπενθυµίζεται πως το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον µία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης δεν ισχύει για δικαιούχους 67 ετών και άνω και για µονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Στο τρίτο βήµα ο δικαιούχος πρέπει να συµπληρώσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα πιστωθεί το µέρισµα. Προσοχή, o αριθµός IBAN πρέπει να συµπληρωθεί σωστά για να µην υπάρξουν εµπλοκές.
  • Ακολούθως έρχεται η σειρά των τυχόν ενήλικων φιλοξενουµένων στο νοικοκυριό, οι οποίοι πρέπει να ειδοποιηθούν να µπουν στο Taxis µε τους δικούς τους κωδικούς και να δώσουν τη συναίνεσή τους. Επειδή φέτος στις δηλώσεις Ε1 απαιτούνταν συναίνεση φιλοξενουµένου και φιλοξενούντος, δεν µπορεί να επικαλεστεί κάποιος άγνοια. Γι’ αυτό εκτιµάται πως δεν θα υπάρξουν φέτος αντίστοιχα προβλήµατα µε πέρυσι.
  • Tέλος, η εφαρµογή σού λέει αν πληροίς τα κριτήρια και αν είσαι εντέλει δικαιούχος. Προσοχή, είναι απαραίτητο ο χρήστης-δικαιούχος να πατήσει το κουµπί της αποδοχής, δηλώνοντας πως αποδέχεται την πίστωση του µερίσµατος στον λογαριασµό του. Το σύστηµα τού υπολογίζει αυτόµατα το ακριβές ποσό που δικαιούται.

Πηγή: Έθνος

Διαβάστε περισσότερα