Τα μυστικά μας για να αντιμετωπίσουμε το Hangover

Αυτή η μέρα δεν πρέπει να σε βρει στο κρεβάτι με πονοκέφαλο.