«Συλλογικές διαπραγματεύσεις με έμφαση στη διαπραγμάτευση και μεσολάβηση»

Θέματα που άπτονται του συλλογικού εργατικού δικαίου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων συζήτησαν την Πέμπτη οι εκπρόσωποι των Θεσμών με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Βασίλη Κορκίδη.

Όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης, κατά την συνάντηση, η ΕΣΕΕ τόνισε μεταξύ άλλων, πως η ενισχυμένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο θα προωθήσει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, θα μειώσει την αβεβαιότητα και την επισφάλεια και θα τονώσει την ανάπτυξη.

Η ΕΣΕΕ είναι υπέρ των βελτιώσεων της λειτουργίας του υπάρχοντος πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη διαπραγμάτευση και στη μεσολάβηση παρά στη διαιτησία, ώστε να αποφευχθούν τα μειονεκτήματα του συστήματος που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν. Είναι δεδομένη η απόφαση του ΣτΕ υπ’ αριθμ. 2307/2014, η οποία στην ουσία της, επανέφερε την μονομερή προσφυγή στην διαιτησία και ακύρωσε ως αντισυνταγματικό τον περιορισμό της διαιτητικής απόφασης μόνο στα μισθολογικά θέματα. Σε συνέχεια της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου, η κυβέρνηση εισήγαγε το νόμο 4303/2014, ο οποίος θέσπισε μια διαδικασία επαρκή και πλήρη για το σύστημα που διέπει τόσο τη μεσολάβηση όσο και τη διαιτησία. Ως εκ τούτου, η επίσημη θέση της ΕΣΕΕ είναι να παραμείνουν σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου και η παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αρμονικά από το 2014.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας των συλλογικών οργάνων, η ΕΣΕΕ δήλωσε ότι υπάρχει συναίνεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την ακολουθητέα διαδικασία. Τα στάδια τα οποία ορίζει η σχετική συμφωνία είναι τα εξής:

* Η συλλογική σύμβαση θα υποβάλλεται στο υπουργείο, μαζί με την Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) που καλύπτει η σύμβαση.* Ο υπουργός, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση συμβαλλόμενου μέρους/συμβαλλόμενων μερών, θα ζητάει από την αρμόδια εργοδοτική οργάνωση την υποβολή των μητρώων των μελών.

* Ο υπουργός, μέσω του ΕΡΓΑΝΗ θα ελέγχει το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας του 51% των εργαζομένων στον κλάδο. Στη περίπτωση των οργανώσεων του Ν.1712, να συνυπογράψεται από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των θεσμοθετημένων κοινωνικών εταίρων.

Η συνομοσπονδία συμφωνεί με τον μηχανισμό, ο οποίος άλλωστε διαχρονικά ισχύει από το 1990, εφόσον όμως λυθεί από το υπουργείο το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από την χορήγηση των στοιχείων σε σχέση με τον νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα GDPR.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι θέσεις της ΕΣΕΕ αποκόμισαν θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους των Θεσμών.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

πηγή