Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του ΟΛΘ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ΟΛΘ ΑΕ, το οποίο εκλέχτηκε χτες, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΘ, έχει ως εξής:

– Κωνσταντίνος Μέλλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

– Δημήτριος Μακρής, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

– Δημήτριος Ρούτος, αναπληρωτής πρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος

– Παναγιώτης Καρδαράς, μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνος Καρούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Δημήτριος Μπίκας, μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου, με τα παρακάτω μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

– Δημήτριο Ρούτο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Άγγελο Βλάχο, μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνο Καρούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

πηγή