«Σαφάρι» ελέγχων για POS σε όλη την Ελλάδα – Πρόστιμα 208.000 ευρώ σε παραβάτες

  • Διενεργήθηκαν 2127 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα για την κατοχή και χρήση του συστήματος  POS
  • Διαπιστώθηκαν 38 παραβάσεις σχετικά με τη διάθεση  επιτραπέζιου τυποποιημένου ελαιόλαδου σε καταστήματα μαζικής εστίαση

Tα κλιμάκια ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως τις 20.09.2018 έκαναν πάνω από 2127 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα για την κατοχή και χρήση του συστήματος  POS.

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν  έλεγχοι  και επιβλήθηκαν συνολικά  πρόστιμα ύψους 208.500 ευρώ σε επιχειρήσεις που αφορούν τους εξής κλάδους: εστίαση-αναψυχή (631), εμπορικές επιχειρήσεις (1025), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως συνεργεία, κομμωτήρια, σχολές οδηγών, γυμναστήρια  κλπ (249),  αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία (144) και παντοπωλεία (78).

Οπως προέκυψε από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν  38 παραβάσεις σχετικά με τη διάθεση  επιτραπέζιου τυποποιημένου ελαιόλαδου σε καταστήματα μαζικής εστίασης και  το ύψος των σχετικών προστίμων που επιβλήθηκαν  ανήλθε στο ποσό των 19.000 ευρώ.

Επίσης η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης οφείλουν ήδη από τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ/91354/17 του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70, να εξασφαλίζουν τη πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου.

Για παράδειγμα θα πρέπει να υφίσταται στο χώρο του καταστήματος  τιμοκατάλογος στη γλώσσα Braille για  άτομα με σημαντικά προβλήματα όρασης. Μάλιστα η ΓΓΕΚ έχει δώσει εντολές για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

Διαβάστε περισσότερα