Ρύθμιση σε 120 δόσεις: Ποια η ελάχιστη καταβολή και τα κριτήρια για την υπαγωγή σε αυτή

  • Δυο παρεμβάσεις προωθεί το υπουργείο Οικονομικών για τη ρύθμιση των 120 δόσεων
  • Η ελάχιστη δόση θα είναι 50 ευρώ, ενώ θα προσφέρεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής έως και 85%
  • Οι οφειλέτες της εφορίας για να κερδίσουν τις 120 δόσεις θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια

Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί δύο σημαντικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να αυξηθεί η εισπραξιµότητα των φόρων από παλαιότερες αλλά και νέες φορολογικές οφειλές. Και αυτό μέσα από τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τη θέσπιση µιας έκτακτης ρύθµισης για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και το τέλος του 2017.

Τη βελτίωση της υφιστάµενης πάγιας ρύθµισης των 12 έως 24 µηνιαίων δόσεων που δίνεται σε όλους τους φορολογουµένους.

Στο τέλος Νοεµβρίου οι συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν στα 104,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε τα 9,6 δισ. ευρώ να έχουν προστεθεί στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης εντός του 2018.

Ωστόσο συνολικά ο αριθµός των φορολογουµένων, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν τον Νοέµβριο σε 4,2 εκατοµµύρια.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων θα αφορά σε μισθωτούς, συνταξιούχους, άνεργους, εργαζόμενους που αμείβονται με μπλοκάκι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους.

Η ελάχιστη δόση θα είναι 50 ευρώ, ενώ θα προσφέρεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής έως και 85%

Οι οφειλέτες της εφορίας για να κερδίσουν τις 120 δόσεις θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Να σημειωθεί ότι η αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο Taxisnet μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της.

Πηγή: Εθνος

Διαβάστε περισσότερα