Πώς το σχήμα των τροφίμων βοηθά τα ανθρώπινα όργανα;

Το σχήμα των τροφών δείχνει ποιο ανθρώπινο όργανο ωφελεί