Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις αρνητικές σκέψεις σε παραγωγικές;

Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τις κακές σκέψεις αυτών των ημερών.