Πώς θα υιοθετήσουμε τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες μακροπρόθεσμα;

Πόσες φορές θέτετε στόχους στην αρχή κάθε χρόνου να υιοθετήσετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες κι ενώ…