Πώς θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη κάποιου;

Το πιο σημαντικό αγαθό της ανθρώπινης ζωής