Πώς η Airbnb «φουσκώνει» και επηρεάζει τις νέες τιμές ακίνητων

  • Παράταση μιας εβδομάδας στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων των εκτιμητών ακινήτων
  • Μετά την υποβολή των προτάσεων των εκτιμητών, αυτές θα αξιολογηθούν από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
  • Αύξηση των εμπορικών τιμών στις περιοχές με έντονο το φαινόμενο του Airbnb

Παράταση μιας εβδομάδας στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων των εκτιμητών ακινήτων για τις νέες τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Η αρχική προθεσμία έληξε την Πέμπτη, αλλά από τους εκτιμητές ζητήθηκε η παράταση προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις τους.

Μετά την υποβολή των προτάσεων των εκτιμητών, αυτές θα αξιολογηθούν από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή θα συγκρίνει τις τιμές που περιλαμβάνονται στις προτάσεις των εκτιμητών με αυτές που προκύπτουν από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και το Μητρώο Μεταβίβασης Ακινήτων. Εκεί όπου διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές θα προχωρεί σε διορθώσεις.

Η Επιτροπή θα πρέπει να παραδώσει τις εισηγήσεις της για το σύνολο των τιμών αμέσως μετά το Πάσχα προκειμένου, στη συνέχεια, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων.

Αύξηση των εμπορικών τιμών στις περιοχές με έντονο το φαινόμενο του Airbnb 

Πάντως, από τις έως τώρα εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί από εκτιμητές προκύπτει ότι σε περιοχές στις οποίες είναι έντονο το φαινόμενο του Airbnb (ηλεκτρονική πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων) παρατηρείται αύξηση των εμπορικών τιμών των ακινήτων.

Περιοχές της Αττικής, όπου η πλατφόρμα της Airbnb, χρησιμοποιείται κατά κόρων, όπως το Μετς, το Κουκάκι, ο Κεραμεικός κ.τ.λ, αναμένεται να έχουν αυξημένες τιμές ζώνης, βάσει πάντα των εισηγήσεων των εκτιμητών.

πηγή