Πόσες μέρες μπορείς να κρατήσεις την πίτσα και όποιο φαγητό περίσσεψε στο ψυγείο;

Περίσσεψε φαγητό; Πόσες μέρες αντέχει στο ψυγείο;