Προδιαβήτης: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

Οι άνθρωποι με προδιαβήτη έχουν επίπεδα σακχάρου υψηλότερα του φυσιολογικού αλλά όχι τόσο υψηλά ώστε…