Προβλήματα ποδιών που συνδέονται με τον διαβήτη (εικόνες)

Όταν κάποιος διαγιγνώσκεται με διαβήτη, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα στα πόδια.