Πού βρίσκεται η ευτυχία στις δύσκολες στιγμές ;

Ας αναλογιστούμε την αξία της ζωής για να φέρουμε εις πέρας την αβέβαιη πραγματικότητα.