Ποιοι κινδυνεύουν από σιδηροπενική αναιμία (εικόνες)

Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνή μορφή αναιμίας και υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 30%…