Ποια είναι τα σημάδια ενός επικείμενου εμφράγματος (video)

Οι περισσότεροι τείνουν να πιστεύουν ότι το έμφραγμα είναι ένα ξαφνικό συμβάν χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα.