Ποια είναι η δόση φυλλικού οξέος που συνιστάται να λαμβάνει η έγκυος;

Γιατί είναι σημαντικό το φυλλικό οξύ στην εγκυμοσύνη;