Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά;

Χρησιμοποιείς κάτι;