Παγκόσμια Ημέρα ΣΕΛ: Η ηρωίδα που χρειάζεσαι είσαι εσύ