Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός για ένα Βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ με την υποστήριξη της INTERAMERICAN, της Philips και…